|

ทน.หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ตระหนักถึงความสำคัญการปกครองส่วนท้องถิ่น

PNEWS17042409254000501

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

PNEWS17042409254000502

วันนี้ (24 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS17042409254000507

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล การบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และการทำกิจกรรม Bid Cleaning Day

PNEWS17042409254000506

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 70 กว่าปี เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล”

PNEWS17042409254000503

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอ่านสาส์นของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องใน “วันเทศบาล”, การมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานลูกจ้าง ประจำปี 2560, พิธีทางศาสนาอิสลาม, พิธีสงฆ์ ฯลฯ ส่วนใช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรม “Big Cleaning Day” และกิจกรรมการแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเทศบาล ตลอดจนคณะผู้บริหารอีกด้วย

PNEWS17042409254000504

นอกจากในวันนี้ (24 เม.ย. 60) จะเป็นวันเทศบาลแล้ว ยังเป็นวันครบรอบ 100 ปี ในการเปลี่ยนชื่อ จาก “อำเภอเหนือ” มาเป็น “อำเภอหาดใหญ่” ตราบจนปัจจุบันนี้

PNEWS17042409254000508

PNEWS17042409254000509

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15975

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us