|

สงขลาเตรียมเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ – เกษตรวัฒนธรรม 15 ก.ค. นี้

18238920_1415699035176991_6543414433156653171_o

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรวัฒนธรรม เปิดแน่นอน 15 กรกฎาคมนี้

18320584_1415698838510344_9204122055935689819_o

วานนี้ (6 พ.ค. 60) ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอบางกล่ำและนายอำเภอควนเนียง ประชุมหารือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานขับเคลื่อนการวางระบบการบริหารจัดการของตลาดน้ำวิถีไทยบางกล่ำและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คลองบางกล่ำ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด และการท่องเที่ยวในพื้นที่

18278143_1415699575176937_4060626453906767825_o
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอบางกล่ำมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำทะเลสาบที่ใสสะอาด พื้นที่สวนเกษตรปลอดสารพิษ สะพานแขวนท่าหลวงที่เก่าแก่ ตลอดจนวิถีศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด รวม 20 ล้าน ในปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อพัฒนาเปิดตลาดน้ำบางกล่ำโดยเน้น อาหารสดๆจากทะเลสาบ อาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อย อาหารรสเด็ดชื่อดัง การจำหน่ายผัก ผลไม้ขึ้นชื่อในท้องถิ่นปลอดสารพิษ ของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวและมุมถ่ายรูป เก๋ๆ รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่เผยแพร่วัฒนธรรม อาทิ การล่องเรือชมทิวทัศน์ ชมวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำ การแวะสักการะวัดบางทิง วัดบางกล่ำ วัดบางหยีและวัดคูเต่า นั่งรถชมภูมิทัศน์ สวนสวาร้อยปี สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนเสาวรส และการปั่นจักยานท่องเทียว ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมตลาดน้ำฯ โดยจะพร้อมให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ของทุกเดือน

18216909_1415698551843706_4235868016351405565_o

18278222_1415700568510171_7990395053830934397_o

18278505_1415699555176939_4522057877600283728_o

18320884_1415700505176844_9048446821746235548_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=16456

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us