|

เร่งแก้ปัญหาด่วน 

สนสายไฟฟ้า สายเคเบิล และสายสื่อสารที่ห้อยระโยงรยางค์ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนศรีภูวนารถ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ไปใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะในช่วงฝนตก วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแก้ไขด่วนครับ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=17148

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us