|

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงสงขลา มอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

_DSC0015_resize

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

_DSC0008_resize

วันนี้ (3 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562โดยมี นายพรชาต บุญนาค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ หน่วยงานราชการ 226 หน่วยงาน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

_DSC0023_resize

พลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ขึ้น โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการยึดมั่นแนวทางสันติวิธีร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน นิติรัฐ นิติธรรม ตระหนัก และเคารพกติการะหว่างประเทศ ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลความมั่นคงให้เกื้อกูลกัน นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานมีการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดำเนินชีวิตท่ามกลางพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขต่อไป

_DSC0019_resize

กิจกรรมในวันนี้ (3 ก.ค. 60)  ประกอบด้วย ในภาคเช้า การนำเสนอนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 , การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองของผู้แทนพิเศษในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการชี้แจงนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต่อภาคเอกชน อาทิ ภาคเอกชน , ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมธุรกิจมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ค. 60) ชี้แจงนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต่อผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำศาสนา , นักวิชาการ , สื่อสารมวลชน , สตรี , เยาวชน , ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมอื่นๆ อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 3 ก.ค. 60 

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

_DSC0020_resize

_DSC0025_resize

_DSC0026_resize

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=18387

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us