|

ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ภูมิใจ คว้ารองแชมป์ โครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ”

IMG_0207

นักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิส่งโครงการ “สืบสานปณิธานความดี … สานใจพี่สู่ใจน้อง เพื่อชุมชนสันติสุข” เข้าร่วมโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก 346 โครงการทั่วประเทศ จัดโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เผย ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

IMG_2611

นางสาวฟาตอนา ขุนดุเร๊ะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เปิดเผยว่า โครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 8 และทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการฯ คือ นักเรียนรุ่นพี่ของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ซึ่งจบการศึกษาไปแล้ว ได้เข้าร่วมโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ในปีที่ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มา อีกทั้ง นายอติรุจ ดือเระ ประธานโครงการฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากโปสเตอร์ที่ร้านขายของสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ซึ่งคิดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” นี้บ้าง ซึ่งอยากทำสิ่งดีๆ แก่สังคม และชุมชนในพื้นที่

สำหรับโครงการที่ทางโรงเรียนส่งไปเข้าร่วม คือโครงการ “สืบสานปณิธานความดี … สานใจพี่สู่ใจน้อง เพื่อชุมชนสันติสุข” โดยจะมีกิจกรรมย่อยๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเสียงตามสายบอกเล่าเรื่องราวดีๆ, กิจกรรมต้นกล้าสีขาว เป็นค่าย 1 วัน ที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับชุมชน โดยเน้นนักเรียนในโรงเรียนตาดีกา เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก พร้อมปลูกฝังให้น้องๆ มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมเหมือนพี่ๆ ที่ลงไปทำกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “สืบสานปณิธานความดี … สานใจพี่สู่ใจน้อง เพื่อชุมชนสันติสุข” มีทั้งหมด 14 คน มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มมะพร้าวปั่นสุข”

“ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียนได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อคนอื่น คิดที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม คิดที่จะแบ่งปัน และเสียสละเพื่อคนอื่น รวมทั้ง ทำให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ได้มีความรู้สึกดีๆ และความผูกพันกับเพื่อนๆ ที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น คือ ความรักและประสบการณ์ที่ได้เห็นนักเรียนคิดดี และทำดี อีกทั้ง การทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และเป็นการสร้างคุณค่าในตัวนักเรียน ต่อสังคม และต่อคนอื่น และในฐานะของครู การที่ได้ให้โอกาสนักเรียน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และต้องสนับสนุน เพราะบางทีเด็กมีโอกาส เพียงแต่ขาดการสนับสนุน” นางสาวฟาตอนา กล่าว

นางสาวรอบีอ๊ะ นุ้ยประสิทธิ์ งานสภานักเรียน โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ กล่าวว่า อยากให้นักเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เพราะประสบการณ์มีค่ามากกว่ารางวัลที่ได้รับ จากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการ และความลำบากต่างๆ ว่ากว่าที่จะเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้น กว่าจะทำงานสำเร็จในแต่ละงาน ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นถือเป็นพื้นฐานต่อการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

IMG_2613

นายอติรุจ ดือเระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ “สืบสานปณิธานความดี … สานใจพี่สู่ใจน้อง เพื่อชุมชนสันติสุข” เป็นโครงการที่มีทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนและชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องอบายมุข จึงพยายามผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งมีทั้งกิจกรรมต้นกล้าสันติสุข โดยจะลงพื้นที่เพื่อไปหาเด็กในโรงเรียนตาดีกา เพื่อจัดค่ายกิจกรรมเล็กๆ รวมทั้ง กิจกรรมการอ่านอัลกรุอาน และกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันบริจาคเงินศุกร์ละ 1 บาท อีกด้วย

“จากการที่ได้ส่งโครงการ “สืบสานปณิธานความดี … สานใจพี่สู่ใจน้อง เพื่อชุมชนสันติสุข” เข้าร่วมในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศมานั้น มีความประทับใจที่ได้นำเสนอความเป็นอิสลาม และปัญหาในพื้นที่อำเภอจะนะ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คณะกรรมการได้เห็นภาพอีกด้านของสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว และเมื่อรู้ว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ และพร้อมที่จะทำกิจกรรมดีๆ อย่างนี้เรื่อยๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่น้องๆ รุ่นหลังที่สนใจอยากจะทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไป” นายอติรุจกล่าว

นางสาวลิต้า สันบู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ รองประธานโครงการฯ กล่าวว่า ตนเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่ได้รับและมีค่ามากกว่าประสบการณ์ คือ การที่มีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจ และสามารถที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ ซึ่งเพื่อนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมมีไม่กี่คน แต่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ เหล่านั้น ทั้งที่ไม่มีอะไรตอบแทน และนี่คือความผูกพันที่ตนเองได้รับ

“ดีใจมากที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” เพราะตัวเองเป็นเพียงเด็กมุสลิมในชนบท ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนเวทีระดับประเทศ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สามารถพิสูจน์ให้คนอื่นๆ เห็นว่าตัวเองและเพื่อนๆ สามารถทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้เช่นกัน” นางสาวลิต้า กล่าว

IMG_2614

ด้านนายอับดุลสุโก ดินอะ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการศาสนาอิสลาม ดังที่อัลลอฮได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันทำความดี” ซึ่งโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้สอนหลักการศาสนาอิสลามให้นักเรียนสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้สู่ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้ได้มากที่สุด และคิดว่าสิ่งที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่อยากส่งเสริม มีครูคอยแนะนำและเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เองได้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างในสังคม

นายอับดุลสุโก กล่าวต่ออีกว่า โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติมากมาย อาทิ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยให้นักเรียนได้ออกไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านและชุมชน, กิจกรรมนักเรียนรักความสะอาด โดยให้นักเรียนลงไปพัฒนาสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของชุมชน, ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม “อัลกรุอานภาคฤดูร้อน” โดยจัดขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 แล้ว มีนักเรียนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วม และได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมา

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมี 2 หลักสูตรหลักๆ คือ 1. หลักสูตรสามัญสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2. หลักสูตรอิสลามศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะมีโปรแกรมให้นักเรียนเลือกตามความถนัดของนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,400 คน มีบุคลากรทั้งหมด 100 คน

IMG_0208

IMG_0206

IMG_0204

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=18695

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us