|

สงขลาเปิดค่าย “เยาวชนสร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก” เพิ่มศักยภาพแกนนำต้นแบบ

19990111_1485061331574094_1117295287497143743_n

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ “เยาวชนสร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก” หวังพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ พร้อมบูรณาการนำไปสู่การขยายผลให้ครอบคลุมทุกอำเภอ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60 ที่ ห้องประชุมสมิหลาแคมป์ปิ้ง แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ “เยาวชนสร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2560 ซึ่งมีแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา แกนนำนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แกนนำนักเรียนในสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองสงขลาและทีมงานวิทยากรจากกลุ่มดินสอสี เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

19990456_1485061391574088_2684129077040001622_n

สำหรับการเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ กำหนดรูปแบบกิจกรรมในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ศูนย์เยาวชนเขาน้อยและพัฒนากระบวนการกิจกรรมแบบบูรณาการนำไปสู่การขยายผลให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยมีกิจกรรมในการบรรยายให้ความรู้ ทักษะผู้นำ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จิตอาสาและกระบวนการทำงานร่วมกัน การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก ซึ่งเยาวชนถือเป็นกลุ่มพลังกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนพัฒนาสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเริ่มจากการเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสู่ สงขลามหาสนุก สร้างสุขเพื่อทุกคน ภายใต้วาระเดินมากสงขลา คุณสุขภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูแลผู้สูงวัย ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเด็กและเยาวชน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=18746

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us