|

“20 ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอน” 15 ต.ค. 60 นี้

poster1
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จึงจัดทำกิจกรรม “20 ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอน” วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลุกกระแสสังคม ส่งเสริมให้ความรู้ แนะแนวทางการออกกำลังกาย ที่ถูกต้องและป้องกันการบาดเจ็บ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพร่างกาย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะสมทบ เข้ากองทุนคณะศิลปศาสตร์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://iw1.libarts.psu.ac.th/larun/Default.aspx หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. สอบถามเพิ่มเติม 0-7428-6656

poster2

poster3

poster4

poster5

poster6

poster7

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=18987

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us