|

จ.สงขลาอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เที่ยวปฐมฤกษ์

IMG_0781

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 เที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง และญาติที่มาส่ง

IMG_0782

ช่วงบ่ายวันนี้ (26 ก.ค. 60) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

IMG_0783

นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ในนามศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทยจึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ ในเทศกาลฮัจญ์ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13,000 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2560 จำนวน 8,833 คน ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบด้วยระบบเช่าเหมาลำจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาไปมาดีนะห์ ทั้งเที่ยวไปและกลับ สำหรับการเดินทางในระบบเช่าเหมาลำในวันนี้ (26 ก.ค. 60) มีผู้แสวงบุญเดินทางจำนวน 289 คน โดยกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เที่ยวบิน TG 8812 เวลา 17.25 น. และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 23.24 น.

IMG_0784

ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกในปีนี้ของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน เดินทางตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน มีผู้เดินทาง 4,624 คน ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาร่วมส่งและรับอีกเป็นจำนวนมาก

IMG_0785

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และญาติที่มาส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันให้เดินทางด้วยความเรียบร้อย มีความสุขสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและมีการส่งเสริมทุกศาสนาอย่างแท้จริงด้วย

IMG_0786

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=19156

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us