|

ผมฝันอยากเห็น “รูปเคารพ” ของ ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 ผมไปเป็นวิทยากรเรื่อง “ช้างแคระในความทรงจำ” ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ก่อนเข้าสู่ประเด็นตามที่รับเชิญ ผมได้เสนอความคิดเห็น ความฝันของผมต่อที่ประชุมว่า “นอกจากทุ่งบ้านขาว/ตะเครียะจะมีช้างแคระที่สูญพันธ์ุไปแล้ว แต่เรายังมี ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกับช้างแคระ คือกำลังจะถูกเลือนหายไปกับสังคมบริโภคนิยม ผมฝันอยากเห็นรูปปั้น รูปเคารพหรืออนุสาวรีย์ ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการและผู้สถาปนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประดิษฐานอยู่หน้าสถาบันทักษิณฯ เกาะยอ เหมือนที่ชาวบ้านหัวป่า-บ้านขาว-ตะเครียะ และชาวระโนด มีรูปปั้นครูผัด จันทน์เสนะ อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดหัวป่าอยู่หน้าโรงเรียนวัดหัวป่า รูปปั้นนายเปรม ชูเกลี้ยง ผู้ริเริ่มเรียกร้องให้มีโครงการชลประทานทุ่งระโนด อยู่ใกล้โรงสูบน้ำชลประทานทุ่งระโนดที่บ้านหัวป่าและมีรูปปั้น 4 บูรพาจารย์ของชาวระโนดอยู่ที่สวนบูรพาจารย์ พิพิธภัณฑ์ระโนด

20727979_2041359132556285_9064127794742649632_n

ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีคุณูปการต่อบ้านเกิดเมืองนอนและประเทศชาติ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับอาเซียนและระดับสากล เป็นปราชญ์ทางคติชนวิทยาหรือวัฒนธรรมชาวบ้าน เป็นปูชนียบุคคลด้านความเป็นครู เป็นผู้ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ และจรรโลงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นผู้ร่วมริเริ่มจัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ หัวหน้าโครงการ โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนาและโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สาขาสังคมศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลสำคัญทางด้านวัฒนธรรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศและระดับอาเซียน

ตลอดชีวิตการรับราชการของศ.สุธิวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แบบ “ปรนนิบัติราชการ”จนได้รับความเชื่อถือจากแหล่งทุนสนับสนุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะมูลนิธิโตโยต้าและประเทศญี่ปุ่น สมาคม มูลนิธิและตระกูลคหบดีต่างๆ เช่น สมาคมชาวปักษ์ใต้ ตระกูลรัตนเลิศ ตระกูลรัตนปราการ ตระกูลอุททกพันธ์ุ ตระกูลศิรินุพงศ์ ตระกูลจารุวัฒนา เป็นต้น

20638068_2041505462541652_1511312489447230993_n

ศ.สุธิวงศ์ คือผู้ริเริ่มและพัฒนาให้มีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่อมาพัฒนามาเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาใน มศว.สงขลา และย้ายมาอยู่ที่เกาะยอจนปัจจุบัน สร้างพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา-อาคารนวภูมินทร์ ตัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ (ปี 2529 และ 2542) โครงการวิจัยเกี่ยวกับภาคใต้อีกหลายโครงการ เช่น โครงการโครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา เป็นต้น เหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และดำรงรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้และวัฒนธรรมไทย ตามปรัชญา แนวคิด ความเชื่อหลักที่ว่า “กุศลปรุงแต่งกรรม วัฒนธรรมปรุงแต่คน” หรือที่สุดแล้วคือ “เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านั่นเอง เพราะท่านมองเห็นว่า “วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยกำลังอยู่ในสภาพเหมือนคนกำลังจะจมน้ำหากไม่รีบช่วยเหลือคงจมน้ำตายอย่างแน่นอน”

บั้นปลายชีวิตแม้ว่าท่านจะยังทุ่มเทให้กับงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะการกำกับดูแลสถาบันทักษิณคดีศึกษา แต่ท่่านก็มีมารผจญและต้องฝ่าวิบากกรรมตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2539 ปีเดียวกับที่ท่านชวนผมมาอยู่สถาบันทักษิณคดีศึกษาและร่วมชะตากรรมกับท่านในบั้นปลายชีวิต และเมื่อท่านผิดหวังและถูกปฏิเสธจากผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษาตามใบสั่งของอดีตอธิการบดีคน (ปาก) เก่นคนหนึ่ง ท่านจึงหันไปทำงานร่วมกับศ.ชวน เพชรแก้ว ศิษย์ผู้ให้ความเคารพและสนองเจตนาของท่านด้วยความเข้าใจ (ไม่เหมือนบางคนที่ท่านเคยพูดต่อหน้าผมว่า “ไม่เห็นมันทำตามที่มันพูดสักอย่าง”)

จนในที่สุด จากการตรากตรำทำงานมาตลอดชีวิตราชการและยังสมบุกสมบันในช่วงหลังเกษียณเพื่อทำในสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ในช่วง “ปรนนิบัติราชการ” สังขารของท่านสู้ไม่ไหว จึงล้มป่วยลงและค่อยๆทรุดโทรมลงจนอาจารย์จากลาไปในวัยอันสมควร แต่เชื่อว่าถ้าอาจารย์ไม่ล้มป่วยและสูญเสียศักยภาพเสียก่อน อาจารย์จะยังคงสร้างสรรค์งานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปไม่หยุดยั้ง

ดังนั้น เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อตอกย้ำถึงตำนานของ “คนสร้างทาง”ผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านคติชนวิทยาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและภาคใต้และอาเซียน ผมจึงฝันอยากเห็นรูปปั้น ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สถิตอยู่หน้าสถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่เกาะยอ สงขลา เพื่อให้ผู้ผ่านทางและผู้มาเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้สักการะหรือรับรู้ว่าท่านคือผู้สร้างผู้ให้กำเนิดสถาบันแห่งนี้

ใครมีความคิดเห็นอย่างไร ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เอาด้วย ไม่เอาด้วย ทั้งมิตรและศัตรู เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นมาครับ ผมยินดีรับฟังและน้อมนำเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ด้วยความเคารพ
จรูญ หยูทอง
9 สิงหาคม 2560

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=19799

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us