|

สปข.6 สงขลา ดึงพลังเยาวชนในพื้นที่ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

PNEWS17081014041601402

สปข.6 สงขลา ดึงพลังเยาวชนในพื้นที่ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด “เยาวชน สื่อสาร สร้างสันติสุขชายแดนใต้” ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม

ช่วงบ่ายวานนี้ (10 ส.ค. 60) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Road Show พลังเยาวชนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้สัญจรไปยังสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “ประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “เยาวชน สื่อสาร สร้างสันติสุขชายแดนใต้” ณ หอประชุมโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนกับการ แก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการสร้างสันติสุขในพื้นที่ เป็นการสร้างความเข้าใจกับสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมผ่านมุมมองของเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานเปิดงาน มีนายทวี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ และมีนาย กิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีศิลปินชาวใต้ “อู๋ พันทาง อาร์สยาม” ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตสร้างความบันเทิงให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างมาก

PNEWS17081014041601403

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียน ในหัวข้อ “พลังความคิด สร้างจิตสำนึก หวงแหนแผ่นดินชายแดนใต้” และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ “พลังด้านบวกเยาวชนชายแดนใต้ร่วมสร้างสันติสุข” รวมทั้งการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

PNEWS17081014041601401

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=19855

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us