|

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน และกลุ่มลูกค้าโดยมีนายสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พร้อมด้วยตัวแทนจากทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนหลายภาคส่วน พนักงานและผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการซ้อมอพยพครั้งนี้กว่า 1,000 คน เมื่อวนที่ 7 สิงหาคม 2560

นายสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในตัวอาคาร ของผู้ประกอบการ ร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนา และส่งเสริมด้านความปลอดภัย พัฒนาการบริการ จึงได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานของศูนย์การค้าฯ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย

“ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็ทำการฝึกซ้อมย่อยของทีมไฟแมนประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือนและสำหรับการฝึกซ้อมนอกจากซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันนี้แล้วก็มีการอบรมภาคทฤษฎี การซ้อมแผนเผชิญต่างๆ อาทิ การซ้อมแผนเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล การดับเพลิงขั้นต้น ฯลฯ เราหวังไว้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ จะทำให้พนักงานของเราได้ฝึกฝนตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ จะได้แนะนำลูกค้า และดูแลตัวเองได้ พาตัวเองและลูกค้าออกจากตัวตึกได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทั้งของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ” นายสุริยา กล่าว

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=20637

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us