|

หาดใหญ่ – สงขลา ร่วมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมือง “Smart City”

IMG_2859

นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมในงาน นายกเทศมนตรีจีน – อาเซียน 2017 “CHAINA-ASEAN MAYORS’ FORUM 2017” พร้อมขึ้นเวทีสัมมนานำเสนอเมืองหาดใหญ่ และสงขลา โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก 10 ประเทศอาเซียน ณ โรงแรมหนานหนิง นครหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

IMG_2862

โดยการจัดประชุมนายกเทศมนตรีจีน – อาเซียน 2017 “CHAINA-ASEAN MAYORS’ FORUM 2017” ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆ ในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหมทางทะเลตามแนวคิดของผู้นำจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “The Belt Road and the Cooperation among China and ASEAN Cities” และการสัมมนาย่อยด้านความเชื่อมโยงระหว่างเมืองของจีนและอาเซียน รวมถึงการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะอีกด้วย

IMG_2858

สำหรับประเทศไทยมีเมืองและเทศบาลเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ, กระบี่, จันทบุรี, เชียงใหม่, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ระยอง, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, เทศบาลเมืองขอนแก่น, เทศบาลนครสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่ และเมืองพัทยา

IMG_2854

นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ขึ้นเวทีสัมมนาย่อยในหัวข้อ Seizing the opportunity brought by the Belt and Road Initiative, promoting Tourism Cooperation among China-ASEAN Cities การสร้างโอกาสบนเส้นทางสายไหม, การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างเมือง China-ASEAN Cities โดยได้กล่าวถึงเมืองหาดใหญ่ในการสัมมนา ว่า เมืองหาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 1,000 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 300,000 คน มีเส้นทางรถไฟ และมีสายการบิน 45 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเมืองและประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศจีนด้วย มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7 – 8 ล้านคนต่อปี โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยว พักผ่อน และรับประทานอาหารในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางในเรื่องของสุขภาพ มีโรงพยาบาลตั้งอยู่จำนวน 5 แห่ง ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่

IMG_2860

ด้านการท่องเที่ยวมีการจัดทำโครงการท่องเที่ยวโลกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการทำกิจกรรมร่วมกันในเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ยังมีการทำงานตามกรอบแผนงาน IMTGT โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมือง smart city ในอนาคตอีกด้วย

IMG_2861

ด้าน นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา สัมมนาย่อยในหัวข้อ Jointy Building Smart Cities and pushing toward construction of “the Belt and Road” โครงการความร่วมมือในการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการผลักดันการก่อสร้างเส้นทางสายไหม (หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง) ว่า เมืองสงขลามีเบื้องหลังเป็นเมือง 2 ทะเล เป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นเมืองเก่า เป็นเมืองสีเขียวแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ที่กำลังผลักดันสู่เมืองมรดกโลก เนื่องด้วยระบบนิเวศที่โดดเด่นและพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคการศึกษาที่เข้มแข็ง มีการทำงานตามกรอบการพัฒนาเมืองสีเขียว ตามโครงการ “สงขลา สู่เมืองสีเขียว” Green City @Songkhla โดยเทศบาลนครสงขลา (ทน.) อ.เมือง และเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมืองสีเขียว ตามกรอบแผนงาน IMTGT โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย อีกด้วย

IMG_2856

ซึ่งสงขลามีโครงการต่างๆ ที่รองรับยุทธศาสตร์ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อาทิ โครงการไฟฟ้าลงดิน รวมทั้งโครงการเปิดท่าน้ำไปสู่ทะเลสาบสงขลา เนื่องจากทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบหนึ่งที่สวยมาก และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และพร้อมทำให้สงขลาเป็นเมือง smart city ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหม ที่มีคนจีนอพยพเข้ามาบนเส้นทางค้าขายในอดีต

IMG_2857

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=20867

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us