|

สกอท. เปิดศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้

IMG_8079

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้ เปิด ศูนย์อำนวยการบริการงานฮาลาล หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลใน 5 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยการบริการงานฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

ศูนย์อำนวยการบริการงานฮาลาลเกิดขึ้นมาด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจะทำการให้บริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอรับรองฮาลาลและใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลได้รับควาสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยการรับรองฮาลาลในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านกิจการฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_8089

สำหรับศูนย์อำนวยการบริการงานฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้ จะทำการให้บริการในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล

โดยตัวอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น 2 คูหา มีบุคลากรประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจำนวน 3 คน เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น ตั้งอยู่ที่ 44/1 ม.1 ถ. หาดใหญ่-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

IMG_8085

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=20885

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us