ธ.กรุงเทพ ติดอาวุธผู้ประกอบการฮาลาล เผยไทยส่งออกสินค้าติดอันดับ 10 ของโลก | หนังสือพิมพ์ออนไลน์ สมิหลาไทมส์
|

ธ.กรุงเทพ ติดอาวุธผู้ประกอบการฮาลาล เผยไทยส่งออกสินค้าติดอันดับ 10 ของโลก

IMG_2929

ธนาคารกรุงเทพจัดสัมมนา “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก” เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจฮาลาลอย่างมีศักยภาพ พร้อมเผย ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารมุสลิมเป็นอันดับที่ 10 ของโลก

วันนี้ (14 กันยายน 2560) ที่ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ธนาคารกรุงเทพได้จัดให้มีงานสัมมนา “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก” โดยมีนายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

IMG_2931

นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด เปิดเผยว่า ตลาดฮาลาลได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล ที่ผู้ผลิตทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวมุสลิมกระจายอยู่มากกว่า 1,800 ล้านคน ทั่วโลก และเป็นที่คาดหมายว่าภายในปี 2573 จะมีจำนวนมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคน หรือคิดเป็น 26.4% ของประชากรทั้งโลก ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหาร สินค้า และบริการฮาลาล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

IMG_2934

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญเพื่อการส่งออก มีตลาดส่งออกทั้งในประเทศกลุ่มมุสลิม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศแถบตะวันออกกลาง และประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่เป็นตลาดใหญ่สำหรับอาหาร ฮาลาล เช่น อินเดีย จีน และ สหภาพยุโรป โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารมุสลิมเป็นอันดับที่ 10 ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

IMG_2935

ทั้งนี้ งานสัมมนา “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก” จะทำให้ผู้ประกอบการได้รู้จักภาพรวมของตลาดฮาลาลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เทรนด์ของตลาดและ ผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจฮาลาล รวมถึงการพัฒนา และ ยกระดับ ผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานฮาลาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจฮาลาลเป็นอย่างสูง ประกอบด้วย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย หัวข้อ “ก้าวสู่ธุรกิจฮาลาลไทย ก้าวไกลฮาลาลโลก” และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานธุรกิจฮาลาล” อีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=20896

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us