|

แม่ไม้การเมือง (2) รัฐมนตรีตกม้าตายกับสำนวนคนใต้

เล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีการจัดงานแสดงผลงานของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง หนึ่งใน 14 จังหวัดของภาคใต้ที่ได้ชื่อว่ามีสำนวนภาษาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพูดภาษาทองแดงชัดที่สุดในประเทศไทย

งานนี้มีรัฐมนตรีระดับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนภาคกลางมาเป็นประธาน ส่วนผู้ให้การต้อนรับเพื่อบรรยายสรุปให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ละกิจกรรมของชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนชาวบ้านที่พูดกลางชับที่สุด ตามมาด้วยกำนันและสุดท้ายคือนายอำเภอให้การต้อนรับท่านประธาน

fa0ecdc7e081a2eb94b490b809841680

ด่านแรกประธานเจอกับตัวแทนชาวบ้านที่ผ่านการอบรมเป็นวิทยากรหมู่บ้าน อพป.มาแล้ว เมื่อบรรยายสรุปอย่างแคล่วคล่องเหมือนต่อยหอย ประธานทึ่งมากเลยสอบถามว่า “เก่งจังเลย ที่บ้านประกอบอาชีพอะไรครับ” ตัวแทนชาวบ้านนิ้มแล้วตอบอย่างฉะฉานชัดเจนว่า “ขายของอีหล็อกฉ็อกแฉ็กครับ” ประธานทวนคำว่า “อ๋อ ขายของอีหล็อกฉ็อกแฉ็ก” แต่ก็แสดงสีหน้างวบงงสงสัย

ด่านต่อมาประธานก็เจอกับกำนัน พอบรรยายเสร็จ ประธานก็ถามกำนันว่า “เมื่อกี๊ผมถามลูกบ้านของกำนันว่ามีอาชีพอะไร เขาบอกว่า ขายของอีหล็อกฉ็อกแฉ็ก มันเป็นอย่างไรหรือกำนัน” กำนันอมยิ้มแล้วตอบด้วยความมั่นใจว่า “อ๋อ ขายของอีหล็อกฉ็อกแฉ็กก็คือขายของหีดหุ้ยครับ” ประธานทวนคำตอบว่า “อีหล็อกฉ็อกแฉ็กคือขายของหีดหุ้ย”

main

ประธานเดินงงๆ จนถึงเวลาไปขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางต่อไป นายอำเภอก็ตามมาส่งถึงจุดที่ประธานจะขึ้นรถตู้ แต่ประธานยังอดสงสัยคำตอบของลูกบ้านและกำนันไม่ได้ เลยถามนายอำเภอว่า “ผมถามลูกบ้านว่ามีอาชีพอะไร ลูกบ้านบอกว่าขายของอีหล็อกฉ็อกแฉ็ก ถามกำนันว่าอีหล็อกฉ็อกแฉ็กคืออย่างไร กำนันบอกว่าขายของหีดหุ้ย ตกลงอีหล็อกฉ็อกแฉ็กและหีดห้ยนี่มันเป็นอย่างไรกันแน่นายอำเภอ” นายอำเภอโค้งอย่างสุภาพแล้วตอบพรางยิ้มพรางว่า “อ๋อ อีหล็อกฉ็อกแฉ็กหรือหีดหุ้ยก็คือขายของไม่เป็นค้าวนั่เองครับ”

ตกลงวันนั้นประธานเวียนหัวกับอีหล็อกฉ็อกแฉ็กของลูกบ้าน ขายของหีดหุ้ยของกำนันและขายของไม่เป็นค้าวของนายอำเภอจนต้องยกเลิกกำหนดการต่างๆ กลับกรุงเทพฯ ด้วยความงุนงงสงสัยและไม่เข้าใจความหมายภาษาใต้ของพวกเราจนถึงทุกวันนี้

อย่าประมาทว่าภาษาไทย ภาษาใต้ง่ายกว่าภาษาอังกฤษหรือบาลี สันสกฤตนะครับ ระดับรองนายกรัฐมนตรีอดีตนักเรียนนอกตกม้าตายมามากต่อมากแล้วครับ

จรูญ หยูทอง
18 กันยายน 2560

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=21080

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us