คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.อ. เชิญร่วมทำฟันฟรี – เปิดกระปุกออมเงิน โครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 20 ต.ค. นี้ | หนังสือพิมพ์ออนไลน์ สมิหลาไทมส์
|

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.อ. เชิญร่วมทำฟันฟรี – เปิดกระปุกออมเงิน โครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 20 ต.ค. นี้

09F6FF89-6C4E-4698-911C-9377537905FA

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติรับบริการทางทันตกรรมฟรีและกิจกรรมเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดให้บริการทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไปและพิธีเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

การให้บริการทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป จะให้บริการทางทันตกรรมฟรี (1 คน 1 การรักษา) งานที่ให้บริการ มีดังนี้ ตรวจฟัน ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี และมีผู้ปกครองมาด้วย) อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 90 ราย (กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรของผู้ปกครองมาแสดง) เริ่มแจกบัตรคิวที่ลานหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม เวลา 7.00 น. – จนบัตรคิวหมด เริ่มตรวจขั้นต้นที่ลานชั้น B อาคาร 3 เวลา 8.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-287630

สำหรับหน่วยงานและผู้เข้าร่วมโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถนำกระปุกมาส่งมอบได้ภายในงาน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=21399

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us