|

ทน.หาดใหญ่ ร่วมกันร้องเพลงชาติ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560

วันนี้เวลา 08.00 น. ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน โดยที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 ได้พระราชทานธงชาติไทยและเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 นี้ เป็นวันแรก โดยไม่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ทรางพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

จากนั้น ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานว่า “เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยว่า สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราสำนึกในความเป็นคนไทย รู้คุณของประเทศ โดยมีสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติคือธง 3 สี คือ สีแดงหมายถึงชาติ คนในประเทศไทย สีขาวหมายถึงศาสนา สีน้ำเงิน คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราเคารพเทิดทูนอยู่เหนือสิ่งอื่นใด เป็นผู้กอบกู้รักษาแผ่นดินแห่งนี้ ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมาได้จนทุกวันนี้ ซึ่งหากไร้พระมหากษัตริย์แล้วคงไม่มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถ้าเรา รู้คุณ รู้สำนึกในทุกอย่างนี้แล้ว เราก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=21403

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us