สถาบันอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ เดินหน้าผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดอาเซียน | หนังสือพิมพ์ออนไลน์ สมิหลาไทมส์
|

สถาบันอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ เดินหน้าผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดอาเซียน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเจรจาธุรกิจระหว่าง ไทย – มาเลเซีย ในงาน “วิสาหกิจชุมชนสู่อาเซียน” ที่สงขลา พร้อมผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศสู่ตลาดอาหารอาเซียน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 ที่ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “วิสาหกิจชุมชนสู่อาเซียน” (Thai Local Enterprise through ASEAN 2017) โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ, นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล นักวิจัยชำนาญการ สถาบันฯ พร้อมด้วยนักธุรกิจไทย มาเลเซีย และนักธุรกิจท้องถิ่นจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดเผยว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทางด้านอาหาร มีสถานะเทียบเท่าคณะ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 51 มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน บริการและร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีอาหารแก่ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังมีศูนย์ประกันคุณภาพที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

“ผลงานวิจัยของสถาบันฯ เป็นผลงานที่มีคุณภาพสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้หลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของสถาบันฯ ผลิตมานานกว่า 45 ปี หลังจากนั้น สถาบันฯ ได้มีผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มและนมถั่วเหลืองกระป๋อง เครื่องดื่มน้ำส้มสายชู ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสต่างๆ เช่น น้ำแกงส้ม น้ำแกงเลียง เป็นต้น” ดร.สมบัติ กล่าว

ด้าน นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล นักวิจัยชำนาญการ สถาบันฯ กล่าวว่า สถาบันได้จัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศและกลุ่มผู้ค้าจากประเทศมาเลเซีย ในงาน “วิสาหกิจชุมชนสู่อาเซียน” (Thai Local Enterprise through ASEAN 2017) ระหว่างวันที่ 6 – 7 ต.ค. 60 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตนเองได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอสินค้ากับผู้ค้าจากมาเลเซียโดยตรง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและวิทยากรจากประเทศมาเลเซียมาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกอาหารสู่ตลาดอาหารฮาลาลอีกด้วย

“ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร คัดเลือกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับมาตรฐานมีคุณภาพดี และที่สำคัญล้วนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง สด สะอาด และปลอดภัย เลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดสาร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย อาทิ ข้าวกล้องอินทรีย์, อาหารสำเร็จรูปจากไก่งวง, อาหารแปรรูปจากเนื้อปลา, ผลิตภัณฑ์ชงดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, เมล็ดกาแฟอาราบิกา 100% และ ผลิตภัณฑ์ขนมหลากหลายชนิด” นางวนิดา กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อ มาตรฐานอาหารฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหาร โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ประเทศมาเลเซีย โดย Dr. ISMAHAFIZ MUHADZI Chairman of DAGANG HALAL Plc, MALAYSIA, การแสดงสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจจากนักธุรกิจไทยมาเลเซียและนักธุรกิจท้องถิ่นจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง เดินทางข้ามแดนเผื่อดูผลิตภัณฑ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อมาพัฒนาสินค้าไทยเพื่อส่งออก อีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=21672

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us