|

สธ.สงขลา แนะประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

sss

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนให้เตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างสมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์แห่งความจงรักภักดี

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประชาชนควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมพิธีเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ให้ปัญหาสุขภาพเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ โดยทางกระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมงาน ดังนี้

1.ควรเตรียมความพร้อมทางจิตใจ เพื่อการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ เตรียมร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน หรือนอนดึกเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน ,

2.เตรียมกระดาษ หรือป้ายชื่อเขียนชื่อ ที่อยู่ โรคประจำตัวทั้งทางกายและจิตเวช (ถ้ามี) ชื่อญาติ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ เพื่อพกพาติดตัวในวันเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ วันเข้าร่วมงาน 1.ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือเขียนชื่อบนกระดาษ หรือป้ายชื่อที่เตรียมไว้ ระบุชื่อญาติ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ พกติดตัวไปด้วย , 2.ให้พกหมวก หรือร่มติดตัวไปด้วย เพื่อใช้กันแดดและกันฝน ,

3.ให้พกอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย ขวดน้ำดื่มติดตัวไปด้วย ,

4.สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี พกผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนู และใช้สำหรับชุบน้ำเช็ดหน้าและตามตัว หากต้องอยู่ในที่มีอากาศร้อนและอบอ้าวเป็นเวลานาน ,

5.ควรรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,

6.ผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งกายและจิตเวช ให้นำยารักษาโรคที่มีซองยา และระบุชื่อยาประจำตัวพกติดตัวมาด้วย ,

7.หากเกิดอาการวิงเวียน หน้ามืดจะเป็นลม มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็ว ตัวร้อน กระหายน้ำมาก ใจสั่น มือสั่น เป็นตะคริว สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วย ปฐมพยาบาล และจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ ที่บริเวณการจัดงานพระราชพิธีฯ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ,

8.ในระหว่างการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ถ้ารู้สึกตึงเครียด ใจสั่นกว่าปกติ หรือเศร้าจนควบคุมตนเองไม่ได้ ให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ ซึ่งมีทีมดูแลจิตใจประจำอยู่ สำหรับการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ

กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้ประชาชนแสดงความรู้สึกของตนเองได้เต็มที่ ผ่านพิธีกรรมทั้งของรัฐทุกศาสนาและชุมชน เช่น มีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา รวมทั้งการเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

2.มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามให้กับพระองค์ ตั้งใจ ตั้งสติ หมั่นทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะกุศล เช่น การเป็นจิตอาสาช่วยในด้านต่างๆ การร่วมทำบุญบริจาคหรือกิจกรรมอื่นๆ

3.ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมกับครอบครัวให้เป็นประโยชน์ ไม่อยู่คนเดียว ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิด ปลอบโยนให้กำลังใจ

4.ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำ โครงการในพระราชดำริต่างๆ

5.ติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นระยะๆ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัว

6.หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22220

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us