|

ซีพีเอฟจับมือภาครัฐ – เครือข่าย เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนใน จ.สงขลา

DD70DD43-5B3D-40ED-9CF2-C1A73B370F24

ซีพีเอฟจับมือภาครัฐและเครือข่าย เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนใน จ.สงขลา พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของไทยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ตั้งเป้ากว่า 2,245 ไร่ ภายในปี 2561

1B01371F-4F9F-45DC-915D-FB4CEFBE81BD

วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้ โครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน จังหวัดสงขลา และ นายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) นำซีพีเอฟจิตอาสา และชาวบ้าน 500 คน ปลูกป่าชายเลน 25 ไร่ และปล่อยพันธุ์ปลา 2,000 ตัว ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

CE3EC561-C2A4-4CC5-B354-70C45F011634

พร้อมเดินหน้าปลูกป่าชายเลนในจังหวัดสงขลาให้ครบ 105 ไร่ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นแหล่งอาหารที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน และพร้อมพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนในพื้นที่ต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของไทยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร ระยอง สมุทรสาคร พังงา และสงขลา ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-2561) ตั้งเป้าช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศรวมกว่า 2,245 ไร่ ภายในปี 2561

B981257C-27B3-425C-9FB0-BA8FA4AE241D

2CA18A49-EC5C-4564-A457-FB7A56C092E5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22262

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us