|

มรภ.สงขลา ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 8 – 10 พ.ย. นี้

22752833_1562806097109021_305882793_n

มรภ.สงขลา ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8-10 พ.ย.นี้ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนฝึกซ้อมทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พ.ย. 60 แนะบัณฑิตแต่งกายดี มีระเบียบวินัย ทำตามข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน แจ้งประสานกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มรภ.สงขลา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 จำนวน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้ มรภ.สงขลา จึงกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ดังนี้ การลงทะเบียนฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทางระบบลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต (http://regis.skru.ac.th/skru_bundit) ตั้งแต่บัดนี้-4 พ.ย.60 และลงทะเบียนฝึกซ้อมพร้อมรับครุยในวันที่ 5 พ.ย. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมคนละ 600 บาท   โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานผู้ให้บริการเช่าครุยมาให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว อัตราค่าเช่าครุยชุดละ 900 ค่ามัดจำชุดละ 1,000 บาท และมีบริการเช่าชุดสูทสากล ชุดข้าราชการปกติขาว (สามารถมอบหมายให้ผู้แทนดำเนินการลงทะเบียนฝึกซ้อมและเช่าครุยได้)

22383949_1556503107729155_5952789040145511749_o

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ในส่วนของกำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตแยกฝึกซ้อมกลุ่มย่อยระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. ณ อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยบัณฑิตตั้งแถวตามลำดับบริเวณใต้หอประชุมฯ ในเวลา 07.00-08.00 น. และฝึกซ้อมใหญ่ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ บัณฑิตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอน ครบทุกวัน หากไม่ครบกำหนดหรือไม่ดำเนินการฝึกซ้อม ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ส่วนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้มารับปริญญาบัตรด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 90 วัน หลังจากวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

22528707_1563012537078212_6831632596529404327_o

ด้าน น.ส.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อปฏิบัติต่างๆ ของบัณฑิตที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 1. ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตตลอดการฝึกซ้อมและวันรับจริง 4. ห้ามทำสีผมผิดธรรมชาติ ทรงผมสุภาพเรียบร้อย 5. บัณฑิตชายห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวด เครา และจอน 6. บัณฑิตหญิงผมยาวให้เกล้าผมให้เรียบร้อย อนุญาตให้ใช้กิ๊บสีดำและยางรัดผมสีดำได้ 7. ห้ามไว้เล็บยาวและทาเล็บ 8. ห้ามสวมแว่นตาสีดำ อนุญาตให้เฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น 9. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว เข้าห้องประชุมทุกที่ 10. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เข้าไปในห้องพิธี 11. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาให้ประดับที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น และ 12. ห้ามผิดเวลานัดหมาย

14409610_1186055511440585_8848480873904574676_o

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.skru.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 074-260242 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22456

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us