|

ม.อ. นำนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์” พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตต่างๆ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 – 19.30 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์” พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำหรับวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 2,000 คน

กิจกรรมเริ่มด้วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนถวายอาลัย รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานีอ่านพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งแรกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ นอกจากนี้กิจกรรมยังประกอบไปด้วย การเขียนการ์ดตั้งปณิธานทำความดี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงม.อ.ใต้ร่มพระบารมี การยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22648

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us