|

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ที่ภูเก็ต

 

58FA4816-3794-4A97-981E-5D5F40C1159Cสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม  ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการแข่งขันว่า การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ IOAA จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  ดังนั้นในปีนี้ ซึ่งเป็นวาระครบ 90 ปี แห่งการพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะผู้จัดการแข่งขัน จึงจัดให้มีการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017) ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ควบคุมทีม และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 500 คน จาก 46 ประเทศเข้าร่วมโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทุนในการจัดงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ในการจัดงาน จากหลายสถาบันและองค์กรเอกชน

68FB2065-98CD-4B1A-87DE-38C8FC20CE79

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำรัส เปิดการแข่งขันความว่า การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วโลกได้มาร่วมกันแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้กำลังศึกษาด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้

การได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการด้านนี้  โดยจะมีส่วนกระตุ้นและสนับสนุนให้ชาวไทยหันมาให้ความสนใจกับสาขาวิชาด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เช่นเดียวกับสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะสร้างความก้าวหน้าในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาและนักวิชาการซึ่งเป็นตัวแทนของชาติต่างๆ ทั่วโลก ได้มีการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันระดับนานาชาติในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน โดยในประเทศไทย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งมีศูนย์ดาราศาสตร์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 13 ศูนย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหนึ่งในศูนย์ภาคใต้ ซึ่งจะมีการนำผู้ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละศูนย์มาเข้าอบรม และคัดเลือกให้เหลือศูนย์ละ 5-6 คน จากนั้น จะมีการเข้าแข่งขันระดับประเทศโดยคัดเลือกจากทั้งหมด ให้เหลือ 5 คนเพื่อเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ปี

02CF3F80-F947-419C-B37D-186113A78C67

ในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ IOAA จะมีการทดสอบทั้ง ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติการ จะแบ่งคะแนนเป็นการทดสอบภาคทฤษฎี ร้อยละ 60 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านดาราศาสตร์ร้อยละ 20 และภาคสังเกตการณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ร้อยละ 20 ซึ่งรวมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า นอกจากนั้นยังมีการสอบเป็นทีมโดยคละประเทศในท้องฟ้าจำลองที่ติดตั้งไว้ชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งจะไม่มีการนำคะแนนมารวมเพื่อผลแพ้ชนะ แต่เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

หลายปีที่ผ่านมาประเทศที่สามารถทำคะแนนได้ดีและได้รับรางวัลส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเชียเช่น จีน อินเดีย อิหร่าน โดยเยาวชนไทยเคยแสดงความสามารถและคว้าเหรียญในการแข่งขันมาแล้วเช่นกัน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23106

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us