|

นายกฯ ย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน แต่ต้องอยู่ภายใต้กติกา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

PNEWS17112819552802404

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่ จังหวัดสงขลา ย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน แต่ต้องอยู่ภายใต้กติกา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

วานนี้ (28 พ.ย. 60) ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงปักหลักร่วมทำข่าวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน มีฝนตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง

PNEWS17112819552802408

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลได้มองเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาทั้งการท่องเที่ยวของภาคใต้ที่มีชายหาดทั้ง 2 ฝั่ง คือ อ่าวไทยและอันดามัน จึงได้มีจุดเน้นในการสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพทั้งการพัฒนาด่านศุลกากร ,รถไฟทางคู่ , การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน IMT-GTอย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาประมง ซึ่งมีตลาด EU และอเมริกาเป็นตลาดหลัก เราจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IUU ป้องกันการกีดกันทางการค้า พร้อมฝากถึงชาวประมงที่จะต้องร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ หรือใช่เครื่องมือผิดกฎหมาย ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ขณะที่การแก้ไขปัญหาด้านเกษตร จะเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดความหลากหลายและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่ม ส่วนปาล์มน้ำมัน ขณะนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน สปก. ให้เป็นที่ดินทำกิน ขณะที่ด้านยางพารา ได้ประสานทางด้าน BOI ในการลงทุนเกี่ยวกับยางพารา พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำน้ำยางมาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น การทำพื้นยางปูสนามกีฬา ฯลฯ ซึ่งทางรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้มีความก้าวหน้าภายใน 3 เดือน ขณะที่การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน ซึ่งทางรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน แต่ต้องอยู่ภายใต้กติกา เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

PNEWS17112819552802409

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23620

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us