|

ม.หาดใหญ่ นำสื่อฯ เยี่ยม นศ.ทุนแลกเปลี่ยนที่ปีนัง เผย พอใจผลตอบรับที่ผ่านมา

IMG_4996

ม.หาดใหญ่ นำสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนในต่างแดนของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย เผย มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษามีประสบการณ์ในต่างประเทศ พอใจกับผลตอบรับที่ผ่านมา นักศึกษาใช้ภาษามากขึ้น ด้าน นักศึกษา เล่าประสบการณ์ในต่างแดนได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง

IMG-5088

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำคณะสื่อมวลชนร่วมโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (UniversitiSains Malaysia : USM)เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนในต่างแดน (Borderless Education) โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินและหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1 – 2 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในต่างประเทศ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Thomas Chow Voon Foo ตำแหน่ง Deputy Dean และ Dr.Azril Ali ตำแหน่ง Programme Chairperson นำคณะเข้าเยี่ยมชม School of Language สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนที่นี่เป็นจำนวนมาก และเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (UniversitiSains Malaysia : USM) อีกทั้งพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

IMG_5009

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน หนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (UniversitiSains Malaysia : USM) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย (UUM) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซียอีกด้วย การนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษานี้เป็นโครงการ Students’ mobility abroad ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Preparations for Professionalism)การเรียนการสอนในต่างแดน หรือ Borderless Educationเป็น 1 ใน 10 เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ ม.หาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ผู้เรียนได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จริงตามหลักสูตรที่ได้เรียนซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการนี้คือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาได้นำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาใช้ได้จริง และนักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายต่อยอดอาชีพในต่างประเทศ

IMG_5004

อ.อัญชลี วชิรจินดา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน กล่าวว่า การส่งนักศึกษามาเรียนในต่างประเทศเป็นนโยบายหนึ่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่จะให้วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีหลักสูตรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของแต่ละสาขา ทั้ง 4 สาขา ของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โดยจะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของแต่ละสาขาออกไปเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มี MOU อยู่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ซึ่งในปี 2554 เป็นรุ่นแรกที่ทางมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศ ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งนักศึกษามาที่ USM ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เดิมทีปีที่แล้วได้ส่งนักศึกษามาที่ USM เช่นกัน แต่ปีหน้าจะส่งไปอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง เนื่องจากพบว่า USM ไม่มีวิชาที่ตอบโจทย์กับสาขาโดยตรง โดยมหาวิทยาลัยจะเลือกในสิ่งที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตรงกว่า และสาขาภาษาจีนธุรกิจ ปัจจุบันมี MOU กับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน ซึ่งสาขาภาษาจีนจะมีความแตกต่างจากสาขาอื่น โดยจะส่งนักศึกษาไปเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาเลย เพราะสาขาภาษาจีนสามารถปรับแผนการเรียนได้ ฉะนั้นเด็กจีนจะใช้เวลา 1 ปี เต็ม ในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีน

IMG_4992

“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทั้งผู้บริหาร และคณะวิทยาลัยนานาชาติฯ มุ่งหวังให้นักศึกษามีประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยแม้ว่าในห้องเรียนจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เมื่อออกมาข้างนอกนักศึกษายังพูดภาษาไทย แต่เมื่อได้ไปเรียนในต่างประเทศ มีเพื่อนต่างประเทศ ต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ใช้ภาษอังกฤษและภาษาจีนมากขึ้น อีกทั้ง มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นชั้นนำในการศึกษา เช่นเดียวกับประเทศจีน ที่นักศึกษาพูดภาษาจีนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนี่คือสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ตั้งใจมอบให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และได้ใช้ชีวิตในต่างประทศจริงๆ ซึ่งผลตอบรับที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจมาก นักศึกษามีความเปลี่ยนแปลงขึ้น ได้พัฒนาภาษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งยังส่งผลไปตอนเรียนจบ หางานทำง่ายขึ้น เพราะมีประสบการณ์ที่ต่างประเทศแล้วด้วย”

24324004_1501676459887988_2023182420_o

น.ส.เปรมฤทัย แก้วดี นักศึกษาชั้นปี 3 เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน กล่าวว่า ตั้งแต่ได้ทุนแลกเปลี่ยนมาเรียนที่ USM มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ ภาษา อาหารการกิน และเพื่อน ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ การมาอยู่ที่นี่ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในหลายๆ เรื่อง ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ส่งมาเรียนที่นี่ เพราะได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้ภาษามาลายูเพิ่มขึ้นอีกด้วย

IMG_4987

IMG_4989

23158111_1501676546554646_842613480_o

24463362_1501676653221302_412047468_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23820

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us