|

สงขลาขานรับนโยบายรัฐฯ เปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอ”

PNEWS17120808443700401

จังหวัดสงขลา เปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอ” ขานรับนโยบายรัฐบาล บูรณาการภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน ตลาดประชารัฐ” เพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม

 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ พ่อค้าประชาชน ร่วมเปิดตลาดกันอย่างคึกคัก
PNEWS17120808443700428

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอ” ในครั้งนี้ เป็นขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน ตลาดประชารัฐ” เพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม จึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า ช่วยกันดูแลตลาดให้สะอาดเรียบร้อย น่าซื้อสินค้า ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม และปฏิบัติตามกฎของตลาด เพื่อให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาจับจ่ายสินค้า และเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
PNEWS17120808443700419

ด้าน นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า อำเภอเมืองสงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอ เป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารจัดการพื้นที่เดิม ขยายพื้นที่ เพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีการจัดโซนจำหน่ายสินค้าในตลาดแบ่งเป็น 5 โซน จำหน่ายสินค้า 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหารปรุงสดพร้อมรับประทานและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผักและผลไม้ อาหารสดแห้ง เบ็ดเตล็ด และสินค้าโอทอป

PNEWS17120808443700418

สำหรับตลาดดังกล่าว เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ เวลา 05.00-12.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดิมมีผู้ประกอบการ 200 ราย และขณะนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มเป็น 286 ราย จึงได้มีการขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มบริเวณถนนลูกเสือ (ถนนเส้นหลังศาลากลางจังหวัดสงขลา) ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดตลาด นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินเยี่ยมชมตลาด พร้อมทักทายพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยบรรยากาศในวันนี้ (8 ธ.ค. 60) เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจร่วมจับจ่ายสินค้ากันเป็นจำนวนมากนับพันคน

PNEWS17120808443700417

PNEWS17120808443700412

ที่มา สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23979

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us