|

สงขลาร่วม “ปั่นกัน ต้านโกง” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวัน “ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”

PNSOC601209001000303_09122017_090031

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม “ปั่นกัน ต้านโกง” พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เดินหน้าแสดงเจตนารมณ์มุ่งแก้ปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 60 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา ,พลตำรวจตรี ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และประชาชนทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรม “ปั่นกัน ต้านโกง” พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เดินหน้าแสดงเจตนารมณ์มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางปั่

PNEWS17120907245200407

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลZero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ขึ้นในวันนี้ (9 ธ.ค. 60) ซึ่งมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เผยผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 6 จาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน แสดงว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาอื่นตามมาทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ (9 ธ.ค. 60) ประกอบด้วย กิจกรรม “ปั่นกัน ต้านโกง” ระยะทาง 18 กิโลเมตร การจัดนิทรรศการต้านโกง โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

PNEWS17120907245200419

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

PNSOC601209001000305_09122017_090031

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา จะมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2560 (ประเทศไทย) จังหวัด และนำผลการประกวดคำขวัญที่ชนะเลิศของแต่ละจังหวัด ไปผลิตบนผืนผ้าสีขาวและนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัดให้เป็นผืนใหญ่ สำหรับใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นี้ด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย

PNSOC601209001000304_09122017_090031

PNSOC601209001000302_09122017_090031

PNEWS17120907245200412

ที่มา สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=24000

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us