|

เริ่มแล้ว! วันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” มีตำแหน่งว่างกว่าพันอัตรา

IMG_6480

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจัดงาน วันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” สนองนโยบายรัฐบาลของกระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาดยุคใหม่ มีตำแหน่งงานว่าง 388 ตำแหน่ง 1,336 อัตรา

วันนี้ (9 ม.ค. 60) ที่ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” โดยมีนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นายไพศาล บุญสุวรรณ ผู้จัดการแผนกอาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

IMG_6473

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบันการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาและผู้ว่างงานทั่วไป ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารโลกอาชีพการศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการเข้าสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อการหางานทำ การหาอาชีพเสริม จึงเป็นโอกาสดีของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_6463

ด้านนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการจัดหางานให้ดำเนินโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสการมีงานทำทั้งงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งรับบริการในภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและกระทรวงแรงงาน และเพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ในการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย สู่ใจประชาชนในปีใหม่ 2561 นี้

IMG_6451

กิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดงาน จำนวน 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2561 กิจกรรมประกอบด้วย จัดนัดพบแรงงาน รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ บริการให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ การสาธิตอาชีพอิสระพร้อมปฏิบัติจริง การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ ผู้สูงอายุ นิทรรศการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

การจัดงานในครั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในพื้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับสมัคร จำนวน 55 บริษัท ตำแหน่งงานว่างจำนวน 388 ตำแหน่ง 1,336 อัตรา ตำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ พนักงานขาย, ผู้จัดการ, ช่างสาขาต่างๆ, พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานขับรถทุกชนิด, นอกจากกิจกรรมนัดแรงงานแล้วภายในงานยังให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพด้วยระบบคอมคอมพิวเตอร์ การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน บริการจัดหางานผู้สูงอายุผู้พิการ

IMG_6484

IMG_6487

IMG_6492

IMG_6494

IMG_6495

IMG_6496

IMG_6497

IMG_6503

IMG_6505

IMG_6506

IMG_6511

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25180

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us