|

ยะลาผุดไอเดียเจ๋ง นกเขาขัน จุ๊กกรู้ ทุกต้นชั่วโมง ใจกลางเมือง สร้างเสน่ห์ในพื้นที่

26829960_1533223473459095_1392979667_o

เสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก ขันทุกต้นชั่วโมง เพื่อบ่งบอกเวลา ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถ.สุขยางค์ ในเขตเทศบาลนครยะลา กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก มีการจอดรถถ่ายรูป และฟังเสียงนกด้วยความตื่นเต้น ถือเป็นสีสันที่แปลกใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับจุดเริ่มต้นแนวคิด จุ๊กกรู้ นั้น นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก ขันที่วงเวียนหอนาฬิกาจังหวัดยะลา เป็นสิ่งที่ทาง จ.ยะลา ตั้งใจทำตามวาระจังหวัด เรื่องของเสน่ห์ยะลา เพื่อที่จะดึงดูดต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องจาก จ.ยะลา ทุกๆ ปี มีการแข่งขันมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน และนกกรงหัวจุก เป็นที่รู้จักในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน อินโดนีเซีย ทุกครั้งผลจากการแข่งขัน ก็จะนำเสียงของนกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขึ้นไปไว้บนหอนาฬิกา ให้ประชาชนได้รับฟังเสียง ทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 06.00-00.00 น. ของทุกวัน

26829402_1533224136792362_409950976_o

โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้ประดิษฐ์ ทดลอง โดยการนำนกจำลองและเสียงมาผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยี จนกระทั่งแล้วเสร็จ นำมาติดตั้งที่วงเวียนหอนาฬิกา เกิดเป็นเสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุกขัน เป็นสิ่งที่น่ารัก น่าประทับใจ ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่า “ผู้ว่าฯ คิด เทคนิคทำ เทศบาลรักษา”

26827923_1533223666792409_1703760593_o

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา กล่าวว่า หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการสร้างระบบกลไกบอกเวลา ที่วงเวียนหอนาฬิกา ทางวิทยาลัยได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับภาควิชาช่างกลโรงงาน คิดค้นระบบเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์สั่งงาน ควบคุมกลไก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ จนกระทั่งนักศึกษาทั้งสองภาควิชา และอาจารย์ ร่วมกันประดิษฐ์ ทดลอง และนำมาติดตั้ง เป็นการบรูณาการความรู้ทางด้านการเรียนวิชาชีพมาใช้ ความรู้ทางด้าน สะเต็มศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง มีความเที่ยงตรง ควบคุมโดยระบบดิจิทัล

26827800_1533223773459065_386373826_o

สำหรับนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพในพื้นที่ เพราะประชาชนในพื้นทีี่ส่วนใหญ่ ทั้งพุทธ มุสลิม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน นิยมการเลี้ยงนกเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากนี้ไปทางเทศบาลนครยะลา ก็จะดูแล รักษา ความสวยงาม รอบๆ วงเวียนหอนาฬิกา เป็นสถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ ที่มีเสน่ห์ พร้อมทั้งนำเสียงของนกที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน มหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน และนกกรงหัวจุก ในทุกๆ ปี ขึ้นมาติดตั้งที่วงเวียนหอนาฬิกา เพื่อให้ประชาชนได้ฟังเสียงนกกันอย่างชัดๆ ทุกต้นชั่วโมง สมดั่งนามเรียกขานที่ว่า Yala Bird City เมืองแห่งนก

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25243

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us