|

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบสาธารณภัย อ.เทพา

PNEWS18011014162701201

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเทพา

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS18011014162701205

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนำถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ทุกคนในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

PNEWS18011014162701206

ด้าน นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา กล่าวว่า ราษฎรชาวอำเภอเทพา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารและมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

PNEWS18011014162701213

สำหรับอำเภอเทพา เป็นอำเภอในพื้นที่ความมั่นคงใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ติดทะเลฝั่งอ่าวไทยและมีแม่น้ำเทพา เป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเมืองสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งได้เกิดอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง มีผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้นใน 7 ตำบล 17 หมู่บ้าน ผู้ประสบอุทกภัยกว่า 30,000 ครัวเรือน ทรัพย์สินทางราชการ รวมั้งทรัพย์สินของประชาชน ตลอดพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

PNEWS18011014162701217

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25319

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us