|

ห้างฯ โอเดียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถ

IMG_6627

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 ที่ ลานอเนกประสงค์ชั้น 5 ห้างฯ โอเดี่ยนแฟชั่นมอล์ล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยมี นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดี่ยนแฟชั่นมอล์ล หาดใหญ่, นางมาลีรัตน์ ชื่นจิตรชม อดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

IMG_6617

นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนให้มีเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนก้าวแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และช่วยให้เด็กๆ เยาวชนมีทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นที่มีทัศนคติในทางบวก มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปในอนาคต อย่างคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” คำขวัญ พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทั้ง ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมแจกของรางวันให้เด็กๆ

IMG_6613

IMG_6611

IMG_6623

IMG_6624

IMG_6621

IMG_6633

IMG_6634

IMG_6635

IMG_6636

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25426

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us