|

ม.หาดใหญ่ ระดมกูรู แชร์ความรู้ – ประสบการณ์ กับ ‘วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้’

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด Disruptive Marketing การตลาดพลิกโลก!! ลึก-แรง-เร็ว ระดมกูรูมากประสบการณ์ มาให้ความรู้แก่นักธุรกิจ – นักศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 61 ที่ ห้องบลูโอเชี่ยน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 13 Disruptive Marketing การตลาดพลิกโลก!! ลึก-แรง-เร็ว พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ นักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ทางสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ความรู้ด้านการตลาดให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดได้เข้ารับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจอีกทางหนึ่ง ในวันที่ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอด ในยุคที่การตลาดมีการแข่งขันรุนแรง ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับตัวแบบ 360 องศา และ รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง เพื่อจะได้นำพาธุรกิจให้เติบโตต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรมากด้วยประสบการณ์และความรู้ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ Disruptive Marketing พลิกโลก ด้วยกลยุทธ์ตลาด ธุรกิจต้องพร้อมจะพลิกแผน พลิกเกมกลยุทธ์ เพื่อให้ทันคู่แข่ง ให้รู้ทันคนใช้ ให้เข้าใจคนซื้อ ต้องแตกต่างกว่า ดีกว่า ลึกกว่า รวดเร็วกว่า … ยุคนี้ “ไม่ใช่แค่ชอบ” แต่มัน “ต้องโดน!!” คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย COO, Managing Director – INTAGE Thailand หัวข้อ Consumer Transformation … พลิกแพลง แรงและเร้าใจผู้บริโภค การตลาดเริ่มต้นที่กลุ่มเป้าหมายเสมอ ตลาดยุคนี้เปิดกว้างไปทั่วโลก ทางเลือกมีมากมาย … ลูกค้าเปลี่ยนใจง่ายและรวดเร็ว แถมยังไปตามกระแส จึงต้องวิเคราะห์ให้ลึก เพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย

สุนาท ธรสารอักษร กรรมการผู้จัดการบริษัท แรบบิทส์ เทลล์ จำกัด หัวข้อ Digital Disruption … พลิกเกมส์การตลาด ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมาเร็ว ไปเร็ว ตามไม่ทันเกมจะพลิก ไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องใช้ให้เป็น ต้องเลือกเครื่องมือ เทคนิคและสื่อที่มีมากมายให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย และ ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) หัวข้อ Disruptive Idea … พลิกวิกฤต ด้วยแนวคิดนวัตกรรม คิดใหม่ – ทำใหม่ อาจไม่พอ แต่ต้องเข้าใจเหตุผล เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดของลูกค้า เพราะหลายครั้ง ลูกค้าใช้ทั้งอารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ นวัตกรรมจึงมีส่วนช่วยสร้างความน่าสนใจ ความแปลกใหม่และเรียกร้องความสนใจของลูกค้า

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26320

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us