|

ม.อ.ปัตตานีคว้ารางวัลชนะเลิศภาคใต้ โครงการ Marketing Plan Contest 10.0 by A.P.Honda

IMG_7104

เอ.พี.ฮอนด้า จัดโครงการแผนการตลาด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 10 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาประชันความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทำงานในสนามจริง ต่อยอดการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ตัวเอง ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท พร้อมโล่รางวัล

IMG_7108

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 ที่ โรงภาพยนตร์ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้ชนะจากการประกวดโครงการแผนการตลาด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 10 จำนวน 21 ทีม จาก 11 สถาบันในภาคใต้ ซึ่งรางวัลประกอบด้วยรางวัลทีมชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล, รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร, รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และโอกาสในการเป็นตัวแทนทีมไปโชว์สุดยอดผลงานในเวทีระดับประเทศกับงาน Bangkok International Motor show 2018

IMG_7077

สำหรับโครงการประกวด Marketing Plan Contest เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มาประชันความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสร้างแผนงานกิจกรรมทางการตลาด และนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาฝึกฝนในสนามจริง ต่อยอดการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ตัวเอง โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ของการแข่งขัน ทางโครงการฯ ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศส่งแผนงานเข้าประกวด และทางกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่ในทุกสถาบันเพื่อตัดสินแผนงานที่ดีที่สุดให้เป็นแชมป์ในแต่ละภาคที่พร้อมโชว์สุดยอดผลงานในเวทีระดับประเทศต่อไป

IMG_7015

ซึ่งก่อนการประกาศผลการประกวดครั้งนี้ ทั้ง 21 ทีมระดับภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือกจาการ Present แผนการตลาดรอบที่ 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบEvent Marketing ในพื้นที่จริงกับกลุ่มเป้าหมายจริง ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “My first ride my way, ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ โจทย์ “Zoomer-X the Unblocker, Ins pipe ration ไป(ป์) ให้มันส์…นอกกรอบ” แต่ละทีมจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าภายในจังหวัด โดยมีคณะกรรมการตัดสินจาก เอ.พี.ฮอนด้ามาประเมินให้คะแนนในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นด้วย

IMG_7006

สำหรับผลการประกวด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 10 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ได้แก่ ทีม Unlimited Freedom ไป(ป์) ให้มันส์…กับอิสระที่ไม่สิ้นสุด กับโจทย์ “Zoomer-X the Unblocker, Ins pipe ration ไป(ป์) ให้มันส์…นอกกรอบ” จากนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ แทร็คการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. น.ส.อามีนะห์ เจ๊ะยะ 2. น.ส.นากีเราะ อาตา 3. น.ส.นูร์นี สามะ 4. น.ส.ซูไฮลา ดาลียา 5. น.ส.นูรฮายาตี กาซอ 6. น.ส.นูรูลฟาฎีละห์ สตาปอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กฤษดี พ่วงรอด และ อ.อลิษา ดาโอ๊ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Fear Killer จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Pipe Bomb จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

น.ส.นูรูลฟาฎีละห์ สตาปอ ผู้เข้าแข่งขันทีม Unlimited Freedom กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพราะสิ่งที่พวกเราได้รับคือประสบการณ์ที่มีมากกว่าการเรียนในห้องเรียน ทำให้พวกเราได้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะออกนอกกรอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชนในพื้นที่กับสินค้าแบรนด์ดังอย่างรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สำหรับรางวัลชนะเลิศที่ได้นั้นเป็นเหมือนกำลังใจที่ให้เราได้ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในเวทีระดับประเทศต่อไป พวกเราต้องขอขอบคุณผู้ใจดีจาก เอ.พี.ฮอนด้า ขอบคุณคณะวิทยาการสื่อสาร และที่สำคัญขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พวกเราจะนำทุกประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานระดับเทศต่อไปให้ดีสุด

IMG_7005

ด้าน ดร.กฤษดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษาทีม Unlimited Freedom กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Marketing Plan Contest เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้จากทฤษฎีการสื่อสารการตลาดที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผนและสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รู้จักแบ่งเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาความสามารถและเป็นพื้นฐานในการทำงานในด้านความคิดสร้างสรรค์และการเป็นนักการสื่อสารตลาดที่ดีต่อไปในอนาคต

IMG_6947

IMG_6944

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26577

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us