|

สวท.สงขลา จัดเวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “โรงเรียน บ้าน มัสยิด ร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

PNEWS18021511345000601

สวท.สงขลา จัดเวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “โรงเรียน บ้าน มัสยิด ร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อำเภอเทพา

วันนี้ (15 ก.พ. 61 ) นางสุพัตรา บุญชีพ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดเวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “โรงเรียน บ้าน มัสยิด ร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ บาเห็ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านเกาะแลหนัง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

PNEWS18021511345000604

นางสุพัตรา บุญชีพ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ 4 อำเภอความมั่นคงของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ ซึ่งในปีนี้ได้เลือกพื้นที่บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในชุมชนไทยเข้มแข็งโดยใช้หลัก “บรม” คือ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด ซึ่งเป็น 3 ประสานในการสร้างความมั่นคง โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์ มีการป้องกันยาเสพติดผ่านโครงการ “ปอเนาะญาลานันบารู” โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจากกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นชุมชนไทยเข้มแข็งที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพื้นที่ หรือชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

PNEWS18021511345000605

ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้มีการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมทางคลื่นความถี่ F.M.102.25 MHz. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

PNEWS18021511345000607

PNEWS18021511345000611

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

นุชนาฎ บรรณกิจ / ข้อมูล-ภาพ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26742

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us