|

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทย

วัด_๑๘๐๒๑๕_0004

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญ ณ วัดหาดใหญ่สิตาราม หรือ วัดสมเด็จฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมทึ่ทางโรงแรมฯได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานสืบทอด ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นหลัง ต่อไป เมื่อเร็วๆนี้

วัด_๑๘๐๒๑๕_0012 วัด_๑๘๐๒๑๕_0015 วัด_๑๘๐๒๑๕_0017 วัด_๑๘๐๒๑๕_0004 วัด_๑๘๐๒๑๕_0022 วัด_๑๘๐๒๑๕_0036 วัด_๑๘๐๒๑๕_0037 วัด_๑๘๐๒๑๕_0048

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=27023

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us