|

รองนายกรัฐมนตรี เปิดสัมมนา “GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government การขับเคลื่อนราชการทันสมัย” ที่สงขลา

PNEWS18030222014002301

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการสัมมนา “GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government การขับเคลื่อนราชการทันสมัย” เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้รู้จักบริการ GovChannel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 ที่ ห้องประกายเพชร ชั้น 3 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government การขับเคลื่อนราชการทันสมัย” เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้รู้จักบริการ GovChannel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา “GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government การขับเคลื่อนราชการทันสมัย” เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้รู้จักบริการ GovChannel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

PNEWS18030222014002302

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา “ราชการทันสมัยกับงานบริการดิจิทัลเพื่อประชาชนที่รวดเร็ว ทันใจ” , การประชุมหารือ เรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ฯลฯ ขณะที่ในวันเดียวกัน เวลา 10.30-19.00 น. ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีเปิดบริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การรายงานความพร้อมของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการให้บริการตู้ Government Smart Kiosk , การกล่าววัตถุประสงค์ของการติดตั้งตู้ Government Smart Kiosk เพื่อประชาชน , กิจกรรมทดลองใช้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=27516

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us