|

สถาบันการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สนใจร่วมเสวนาเชิงวิชาการ “สื่อยุคใหม่ เติมเชื้อไฟให้ดราม่า หรือเยียวยาสังคม”

EA24478A-A299-42F9-ABE2-F47DB9BD3F23

สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 44 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ “สื่อยุคใหม่ เติมเชื้อไฟให้ดราม่า หรือเยียวยาสังคม”

สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 44 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ตลอดจนผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ “สื่อยุคใหม่ เติมเชื้อไฟให้ดราม่า หรือเยียวยาสังคม” วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

พบกับแง่คิดหลากหลายมุมมองจาก ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , คุณพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าวค่ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และจ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ Drama-addict ดำเนินรายการโดยนางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ พร้อม Live สดผ่านเพจสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารยา ยศมงคล โทร.08-9433-8278

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=27572

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us