|

ปัตตานีเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ปัตตานีจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี (Charming Pattani) ที่หาดใหญ่ หวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ ชั้น B โมบายโซน ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี (Charming Pattani) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีได้มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น

ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาคือสำรวจและรวบรวมข้อมูลของจังหวัดปัตตานีทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ เป็นมุมมองแนวกว้างเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆ สำรวจกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอปต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ สำรวจทรัพยากรและวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมทั้ง ออกแบบและพัฒนาเทคนิควิธีการในการสร้างสารผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของปัตตานี

จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs ของจังหวัด ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิง (Souvenir) นวัตกรรมอัตลักษณ์จังหวัดโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพื่อจัดแสดง สร้างการรับรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเชิงอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีในแบบที่ยังไม่มีใครเห็นมาก่อน ทั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=27668

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us