|

ฉบับ 780

อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
– พนักงานจ้างตามภารกิจ 29 ตำแหน่ง 67 อัตรา
– ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 22 ตำแหน่ง 54 อัตรา
– บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
– ประเภทผู้มีทักษะ 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา
– พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา
– พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่โทร.074-303105 หรือทางเว็บไซต์ www.songkhlapao.go.th

บจก.เอ.ที.มอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่งานฝายบุคคล 1 อัตรา ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในงานประกันสังคม มีความรู้ในด้านกฎหมายแรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 2 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ สามารถช่วยเหลืองานทั่วไปนอกเหนือจากงานด้านบุคคล ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
– พนักงานขาย (รถบิ๊กไบค์) 2 อัตรา ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ส่วนสูง ญ.155 ซม. ขึ้นไป / น้ำหนัก 48-65 กก. ส่วนสูง ช. 160 ซม. ขึ้นไป / น้ำหนัก 55 -75 กก. บุคลิกดีหน้าตาดี ชอบพบปะพูดคุย และช่างเจรจา มีใจรักงานขาย งานบริการ ชอบแนะนำให้คำปรึกษา สามารถทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft officeได้ สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ หรือสามารถขับบิ๊กไบค์ได้
– ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์ซ่อมรถโดยตรง หากมีประการณ์ และผ่านการอบรม ระดับต่าง ๆ จะพิจารณาฐานเงินเดิือนเป็นกรณีพิเศษ ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบวินัยได้
สนใจสมัคร บจก.เอ.ที.มอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 758 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.074-259555 ต่อ 22 หรือ 089-9798244

บริษัท รีด อินสเปคชั่น จำกัด รับสมัคร
– Inspector 1 อัตรา ช/ญ อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ oilfield อย่างน้อย 5 ปี ด้าน liftinggear มีประสบการณ์ด้าน QA, QC สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท รีด อินสเปคชั่น จำกัด 57/283 หมู่3 ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา โทร : 093-6255959 093-6255959ฃ

บริษัท เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัคร
– หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สิน1 อัตรา ช/ญ อายุ ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.เป็นต้นไป มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลและจัดการวางแผนการทำงานกับเจ้าหน้าที่พนักงานทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประนีประนอมในการเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน (Excel) ได้เป็นอย่างดี
สนใจร่วมงาน บริษัท เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 44 ซ.24 ถ.นิพัทธ์สงเคราห์ 1 ต.หาดใหญ่ .อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.061-1720808 หรือ ส่งประวัติการทำงานมาที่ Choke_sup@hotmail.com

โรงแรม นิว ซีซัน และ โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์ รับสมัคร
– พนักงานบัญชี 2 อัตรา หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป จบสาขาการบัญชี โดยตรง มีประสบการณ์งานด้านบัญชี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ สรรพากร ธนาคาร ได้
สนใจติดต่อโรงแรม นิว ซีซัน และ โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์ 106 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-352888 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ newseason_hr@hotmail.com

บจก.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR) 1 อัตรา ช/ญ อายุตั้งแต่ 22-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน , กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน HR สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office , โปรแกรมเงินเดือนได้ หากมีประสบการณ์ด้านงาน HR (งานด้านเงินเดือนและด้านอื่น ๆ) หรือ Admin จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสอบถามได้ที่ คุณจุรีวรรณ ศิริวรรณ บจก.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) 129/2 ม.3 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074-410400 ต่อ 1203 , 0883998181 โทร. 088-3998181 หรือ ผ่าน E-mail : jureewan@bsnr.co.th

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28110

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us