|

ฉบับ 782

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
– นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิป.ตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บรคิหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เมษายน 2561
ผู้ประสงค์สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://resume.psu.ac.th หรือสามารถสมัครโดยส่งเอกสารได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนติช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภายในวันที่ 18 เม.ย.โดยถือวันประทับตราฯต้นทาง วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/files/n8542_EdocFile.pdf

บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ (หาดใหญ่) จำกัด รับสมัคร
– พนักงานบัญชี 2 อัตรา ช/ญ อายุ 21 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สำหรับวุฒิ ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี เคยใช้โปรแกรม EXPRESS จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานในภาวะแรงกดดันอย่างดี
– พนักงานขายขนม 2 อัตรา ช/ญ อายุ 21 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับวุฒิ ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์การขาย อย่างน้อย 2 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาตการขับรถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้ รักงานขายหรืองานบริการ พร้อมทั้งสู้งานหนัก มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสมารถทำงานในภาวะแรกกดดันอย่างดี
สนใจติดต่อ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ (หาดใหญ่) จำกัด 805 ม.1 ถ.สายสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.062-2452234 หรือ สามารถส่ง เรซูเมได้ที่ ctihat.ac16@gmail.com

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) หลายอัตรา ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
– พนง.บัญชี 2 อัตรา หญิง อายุ 22 ปีขึันไป วุฒิปวช.ขึ้นไป มีความรู้ทางด้านบัญชี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
– พนง.ขนส่ง 3 อัตรา ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน
สนใจติดต่อ คุณกุ๊ก บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด 258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.093-6237522 093-6237522

IM Education รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
สนใจติดต่อ IM Education 341 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-256816 , 086-4882446

บริษัท มาสเตอร์ วอเตอร์ จำกัด รับสมัคร
– estimat engineering 1 อัตรา หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สนใจติดต่อ บริษัท มาสเตอร์ วอเตอร์ จำกัด
963 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-556531 , 086-4904053 หรือส่งมาที่ email masterwatermwc@hotmail.com

โรงแรม อยู่ หาดใหญ่ ( U Hatyai Hotel ) รับสมัคร
– พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ รักงานบริการ สามารถสื่อสารภาษาที่3ได้ เช่น ภาษาจีน มาลายู พิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ โรงแรม อยู่ หาดใหญ่ ( U Hatyai Hotel ) 11 ถนน บุญรองอุทิศ 2 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทร.093-0191444

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28709

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us