|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์

PNEWS18041113170401501

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันนี้ (11 เม.ย. 61) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 7 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร ที่บริเวณหน้าป้อมตำรวจชุมชนม่วงงาม หน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร , อำเภอสทิงพระ ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสทิงพระ หน้าสถานีตำรวจภูธรชุมพล และอำเภอระโนด ที่บริเวณสี่แยกรับแพรก หน้าสถานีตำรวจภูธรสามบ่อ และ บริเวณจุดตรวจบ้านท่าเข็น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

PNEWS18041113170401503

ทั้งนี้ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบสิ่งของเยี่ยมจุดตรวจ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในห้วงวันที่ 11-17 เมษายนนี้ โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ภายใต้ 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยการเปิดจุดตรวจ 32 จุด และด่านชุมชน 33 ด่าน ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ นำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกขับเคลื่อน ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ผู้นำชุมชนมีบทบาทหลักดำเนินการมาตรการร่วมกับคนในชุมชน เพื่อจุดคัดกรองลดความสูญเสีย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

PNEWS18041113170401505

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28730

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us