|

ผู้บริหาร ม.หาดใหญ่ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยซานย่า จีน ส่งเสริมการศึกษาไร้พรมแดน

30698705_10156279656034819_8652210063013838848_o

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วยอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ธารพรรษ สัตยรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เดินทางไปหารือและเยี่ยมชมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซานย่า มณฑลไหหนาน เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยซานย่าแล้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นการพบปะหารือเพื่อคุยรายละเอียดกับทางอธิการบดี มหาวิทยาลัยซานย่า Mr.Lu Dan ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนและไทยหลักสูตร 3+1 เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาจีน การใช้ชีวิตในต่างแดนและการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ คณาอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาในมณฑลไหหนานอีก 8 แห่ง ได้แก่ Hainan Tropical Ocean University, Sanya City Vocational School, Hainan Sanya, Senior Vocational School, Sanya Aviation and Tourism College, Sanya Polytechnic Vocational College, Sanya No.1 Middle School, Sanya Experimental Middle School และ Hospitality Institute of Sanya ซึ่งได้รับการต้อนรับที่ดีและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยไร้พรมแดนด้านการศึกษา (Borderless Education) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28736

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us