|

สสว. เดินหน้าผลิตโค้ช – สร้างระบบฐานข้อมูลกลาง หวังช่วย เอสเอ็มอี นำร่องภาคใต้ที่หาดใหญ่

DSCF5040

สสว. เดินหน้าผลิตโค้ชและสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง หวังจับคู่ช่วยเหลือระหว่างโค้ช – เอสเอ็มอี ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม “Train the Coach” นำร่องภาคใต้ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งเป้าหมายผลิตโค้ช 2,200 ราย และช่วยเหลือเอสเอ็มอี 1 หมื่นรายทั่วประเทศ

วันนี้ (30 เม.ย. 61) ที่ ห้องสุคนธาฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวการเร่งเครื่อง SME สู่ 4.0 Train the Coach : Accelerator 4.0 พร้อมด้วย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

DSCF5046

นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถขยายผลในวงกว้าง สร้างรากฐานที่ดีของเอสเอ็มอีในหลากหลายพื้นที่และเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกับยุค 4.0 จำเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพคอยให้คำแนะนำแก่เอสเอ็มอี สสว. จึงเปิดตัวกิจกรรม “พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี (Train the Coach)” โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปี จะผลิตโค้ชมากกว่า 2,200 ราย และพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 10,000 ราย พร้อมสร้างระบบฐานข้อมูลโค้ชของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางทั้งให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง

ทั้งนี้ กิจกรรม Train the Coach ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว. และเป็น 1 ใน 9 มาตรการของภาครัฐต้องการยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 โดยเป็นการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันมีการลงทะเบียนโค้ชเข้าสู่ระบบผ่าน www.thesmecoach.com รวมถึงฝึกอบรมโค้ชให้มีความรู้ความสามารถช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอี โดยในปี 2561 ถือเป็นปีแรกการดำเนินกิจกรรม Train the Coach ซึ่ง สสว. ให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งเป้าหมายจะผลิตโค้ชให้ได้ 1,570 ราย

 DSCF5038

สำหรับรูปแบบ Train the Coach จะแบ่งกลุ่มของโค้ชที่จะดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป (Biz Mentor) จะช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปทางธุรกิจและปูพื้นเอสเอ็มอีสู่ 4.0 กลุ่มที่สองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Tech Expert) และกลุ่มที่สาม ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (Biz Transformer) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

กิจกรรมดังกล่าวเปิดตัวภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ (30 เมษายน 2561) เปิดตัวครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ นำร่องจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ“ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME สู่ 4.0” ในงานมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายโค้ช 4.0 กิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดรับสมัครโค้ช แนะแนวทางการบ่มเพาะและการพัฒนาทักษะโค้ช เสวนาพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายและช่วงเปลี่ยนผ่านของบริบท โลกการค้าใหม่ เทคโนโลยีและผู้บริโภคในทศวรรษแห่งดิจิทัล” ซึ่งจะมีผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ จะเปิดตัวในภูมิภาคที่เหลือ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ต่อไป

DSCF5041

DSCF5029

DSCF5016

DSCF5030

DSCF5034

DSCF5051

DSCF5044

DSCF5035

DSCF5032

DSCF5031

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29238

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us