|

คีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 4 สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดอย่างยิ่งใหญ่ ที่ ม.หาดใหญ่

จบไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 4 โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานคีตะลีลานาฏยกรรมนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีการกำหนดธีมและคอนเสปที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี เป็นการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำรงรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ด้วยการจัดแสดงการแสดงบนเวทีร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเสป “อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย” เป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระหว่างคณะทั้ง 7 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักศึกษาต่างเลือกเฟ้นนักร้องประจำคณะและงัดไม้เด็ดมาแข่งกันบนเวที หางเครื่องประกอบวงดนตรีต่างโชว์ลีลากันเต็มที่ ผลการแข่งขันปรากฏว่าคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมด้วยเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29357

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us