|

รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ สงขลา

PNEWS18050913072200801

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดงานการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยั่งยืน

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และให้โอวาท รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของสถานศึกษา พร้อมด้วย นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

PNEWS18050913072200802

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในปี 2561” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนางสาวดวงใจ บุญยภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ. เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน และฟังการบรรยายพิเศษ การนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาสมองส่วนหน้า Executive Function (EF) และ Active Learning ตามศาสตร์พระราชา โดยใช้กระบวนการ PLC ลงสู่สถานศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาครูตามโครงการคูปองครูลงสู่สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยั่งยืนต่อไป

PNEWS18050913072200815

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29498

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us