|

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จัดกิจกรรมการกุศล หารายได้เข้ากองทุน พัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญา

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการหารายได้ประจำปี 2561 มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การช่วยเหลือศูนย์ พร้อมนำเด็กปัญญาอ่อน รำวง เต้นโชว์ ภายในงาน สร้างสีสันให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

วานนี้ (13 พ.ค. 61) ที่ หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเช็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการหารายได้ประจำปี 2561 ของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และคณะกรรรมการ พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางทัศนีย์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา เพื่อฟื้นฟูบุคคลปัญญาอ่อนทั่งที่มาพักอาศัยอยู่ในศูนย์และที่อยู่ในชุมชนในด้านการศึกษา การแพทย์ การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลาเป็นองกรการกุศลในสังกัดของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทำหน้าที่ฟื้นฟูบุคคลปัญญาอ่อนทั่งที่มาพักอาศัยอยู่ในศูนย์และที่อยู่ในชุมชนในด้านการศึกษา การแพทย์ การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม  และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุการเป็นปัญญาอ่อนและการป้องกันการเป็นปัญญาอ่อน มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

สำหรับภายในงาน มีการจัดนิทรรศการของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในแก่ ผู้ที่ช่วยเหลือ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และ ได้นำเด็กที่อยู่ในความดูแล รำวง เต้นโชว์ สร้างสีสันให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการทอล์คสบายๆ สไตล์จตุพล โดยอาจารย์เชน จตุพล ชมพูนิช และคอนเสิร์ต โดย “หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุข

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29548

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us