|

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับ 180 คนเข้าเรียน

32191015_1899272893457391_3727713772463194112_n

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู จำกัด 180 คน คัดเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน

32191526_1899273826790631_7513508653958168576_n

ดร.มนตรี กล่าวว่า กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจากสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก และ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

32202961_1899272876790726_2846222544422305792_n

“มรภ.สงขลา มุ่งมั่นในการผลิตครูคุณภาพ ครุศาสตร์พร้อมหล่อหลอม ฟูมฟักความเป็นครูให้กับทุกคน ครุศาสตร์คือคุณภาพ คุณภาพคือครุศาสตร์ มาร่วมกระบวนการหล่อหลอมความเป็นครูกับเรานะครับ” คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวและว่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th/ หรือ http://edu.skru.ac.th ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (แบ่งจ่าย 3 ภาคเรียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-9823108

32215542_1899272936790720_4011098661000839168_n

32235600_1899272896790724_1688358550365011968_n

32258276_1899272910124056_8925316295948238848_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29619

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us