|

สงขลาอัญเชิญพวงมาลาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ อทิตยาทรกิติคุณ ประทานแก่ศพ “นางระรวย วิทยกุล” มารดาของพระสหาย และผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ของ ม.อ.

PNEWS18051410470701301

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ อทิตยาทรกิติคุณ ประทานแก่ศพ “นางระรวย วิทยกุล” ซึ่งเป็นมารดาของพระสหาย และเป็นหนึ่งในผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

วานนี้ (14 พ.ค. 61) ที่ วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ อทิตยาทรกิติคุณ ประทานแก่ศพนางระรวย วิทยกุล ซึ่งเป็นมารดาของพระสหาย และเป็นหนึ่งในผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในวันนี้ (14 พ.ค. 61) จะมีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกาย จำนวน 129 ร่าง เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยได้รับร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมแสดงความกตัญญูต่อครูใหญ่ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในวันนี้ (14 พ.ค. 61) เป็นครั้งสุดท้าย

PNEWS18051410470701305

PNEWS18051410470701306

PNEWS18051410470701307

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29634

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us