|

ม.อ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกาย จำนวน 129 ร่าง

PNEWS18051417480701701

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกาย จำนวน 129 ร่าง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน

ช่วงบ่ายวานนี้ (14 พ.ค. 61) ที่วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกาย จำนวน 129 ร่าง ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยได้รับร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมแสดงความกตัญญูต่อครูใหญ่ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในวันนี้ (14 พ.ค. 61) เป็นครั้งสุดท้าย

PNEWS18051417480701706

โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ และนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมร่วมทอดผ้าบังสุกุล

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีพระสงฆ์ 30 รูป ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ , การอาราธนาศีล , การอาราธนาธรรม , การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูอาทรวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) , พิธีสวดมาติกาบังสุกุล , พิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ)

PNEWS18051417480701712

PNEWS18051417480701714

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29640

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us