|

สงขลา จับมือ แม็คโคร ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

PNEWS18060110381500601

จังหวัดสงขลา จับมือ ห้างแม็คโคร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จัดโครงการนำร่อง พร้อมเปิดเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทยต่อลมหายใจเกษตรกร”

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 61 ที่ ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย ต่อลมหายใจเกษตรกร” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นางสาวพนารัตน์ ไชยแก้ว ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

PNEWS18060110381500603

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ทางจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และห้างแม็คโคร เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากราคาสินค้าตกต่ำดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการนำร่อง พร้อมเปิดเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทยต่อลมหายใจเกษตรกร” ที่ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ขณะที่รัฐบาลเองได้เร่งช่วยเหลือในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้ง ผู้ประกอบการจำหน่ายพันธุ์กุ้งในการลดราคาสินค้าดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกทางหนึ่งด้วย

PNEWS18060110381500607

ด้าน นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 29 ปี ที่ลูกค้าผู้ประกอบการได้ให้ความไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารแม็คโครมาโดยตลอด เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสดสะอาด และความปลอดภัยตามมาตรฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล

PNEWS18060110381500610

ทั้งนี้ เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยแม็คโครได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงแบ่งจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีความปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่การคัดสรรคุณภาพอย่างเข้มข้นเท่านั้น ยังมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นช่องทางการตลาด และกระจายสินค้าเกษตรทั้งในยามปกติและภาวะสินค้าล้นตลาด หรือราคาตกต่ำ สู่ประชาชนและผู้บริโภคผ่านแม็คโคร 123 สาขาทั่วประเทศ

PNEWS18060110381500614

สำหรับการจัดงานเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย ต่อลมหายใจเกษตรกร”ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ “แม็คโครคัดสรรคุณภาพเคียงข้างเกษตรกรไทย” ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่เกิดจากความร่วมมือของแม็คโคร จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะราคากุ้งตกต่ำของชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาที่มีสมาชิกมากกว่า 600 รายอย่างทันท่วงที ถือเป็นบรรทัดฐานอันดีของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนและในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ แม็คโครจะรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม จำนวนประมาณ 1 ตันต่อสัปดาห์ จนกว่าราคากุ้งจะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งนอกจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาแล้ว ยังมีแม็คโคร สาขาสตูล เป็นสาขานำร่องสาขาที่2 ที่จะรับซื้อกุ้งโดยตรงจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูลที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำเช่นกัน

PNEWS18060110381500617

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงานได้จัดให้มีการทำอาหารเมนูกุ้ง และการแข่งขันกินกุ้ง เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศของงานให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30162

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us